De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De vereiste gegevens voor deze registratie vindt u hier.


Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu