SBP 2019-2022

Nieuw strategisch beleidsplan 2019-2022 ‘Samen vooruit’ 

Het afgelopen schooljaar is, met inbreng van alle geledingen van de SOVON, de strategische koers voor de periode 2019-2022 uitgestippeld. Belangrijk thema voor de komende jaren is om, in het licht van de verwachte daling van leerlingenaantallen (‘krimp’), samen met andere onderwijsinstellingen in de regio te blijven zorgen voor voldoende onderwijsaanbod en keuzevrijheid voor ouders en leerlingen. Speerpunt is verder om (nog) actiever in te zetten op vernieuwing van het onderwijs van de SOVON-scholen. Gepersonaliseerd leren en een betere inzet van ICT zijn daarbij belangrijke thema’s. Ook het versterken van de positie van het praktijkonderwijs in de regio krijgt in de komende jaren extra aandacht. Voor meer informatie, klik op de volgende link.

Strategisch beleidsplan SOVON 2019-2022.pdf

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.