Examenresultaten

Examenresultaten SOVON-scholen bekend

 

De eindexamenresultaten van de SOVON-scholen zijn bekend. Hoewel deze iets onder die van vorig jaar liggen, scoren de scholen ook dit schooljaar weer uitstekend. Op sommige scholen/afdelingen is zelfs sprake van (bijna) 100% geslaagde leerlingen. Aandachtspunt vormen de examenresultaten op de HAVO. Het totaaloverzicht per schooltype is als volgt: VWO 93%, HAVO 84%, VMBO-BB 96%, VMBO-TL 94% en VMBO-KB 92%. Van belang is om de scores van de SOVON in perspectief te zien van het landelijke beeld. Zodra dit duidelijk is, volgt hier een nieuw bericht.

 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.