Onderwijsagenda Alkmaar

 

Via ‘ambitietafels’ en ‘inspiratiemiddagen’ stimuleert de gemeente Alkmaar de lokale onderwijsinstellingen om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele thema’s en zo samen vorm te geven aan een gezamenlijke ontwikkelagenda. Thema’s die het afgelopen schooljaar aan bod kwamen, zijn Peuters en Kleuters, Eigentijds onderwijs, Gelijke kansen in gelijke klassen en Onderwijs en arbeidsmarkt. De SOVON juicht dit initiatief van de gemeente toe en participeert dan ook actief in de ambitietafels en inspiratiemiddagen. In het komend schooljaar neemt de SOVON (mede) de organisatie op zich van twee van de geplande tafels, over 10-14 onderwijs (tienerscholen) en over de positie van het praktijkonderwijs. Ook in het nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2022 ( Samen Vooruit.pdf ) spelen deze thema’s een belangrijke rol.

 

 

 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.