Leerlingen/ouders

In deze rubriek vindt u informatie over de voorlichting schoolkeuze en vakanties.

Ook kunt u hier informatie vinden over de Klachtenregeling en het Leerlingenstatuut.

Voor schoolspecifieke informatie kunt u doorklikken naar een van de websites van de SOVON - scholen.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.