Vertrouwenspersoon

De bovenschoolse vertrouwenspersoon voor leerlingen is:

Mevrouw mr. I.H. van Lingen-Schuur

Kennemerstraatweg 17, 1851 HS,  HEILOO

telefoonnummer 072-511 17 69

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu