Vertrouwenspersoon

De bovenschoolse vertrouwenspersoon voor het personeel is per 1 maart 2014:

De heer W.S. (Wietse) de Vries, mediator

Maesdammerlaan 9, 1861 LN  BERGEN

telefoonnummer: 072-589 63 84 of 06-537 23 147

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.