Pensioenregeling

De medewerkers van de SOVON bouwen bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) pensioen op.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://www.abp.nl/abp/abp/u_bouwt_pensioen_op.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu