Privacy

 

De SOVON en haar scholen nemen de privacy van leerlingen, ouders, medewerkers, sollicitanten, andere betrokkenen en bezoekers van onze website, zeer serieus. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat blijft zo onder de aangescherpte privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is. 

Hoe we dat doen, staat beschreven in het ‘Privacyreglement' van de SOVON. De belangrijkste punten daarvan, zijn samengevat in de ‘Privacyverklaring’. Voor de incidentele bezoeker van onze website is er het ‘Privacystatement’. Alle drie deze documenten kunt u vinden op deze pagina.

 

Uw vragen, opmerkingen en suggesties over de manier waarop wij met privacybescherming omgaan, zijn zeer welkom. U kunt deze richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van de SOVON, via privacy@sovon.nu. Ook een eventuele klacht kunt u daar onder de aandacht brengen.

 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.