Welkom

De Viaan is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs dat bestemd is voor leerlingen met leerachterstanden die daardoor niet in staat zijn om deel te nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. Het doel van het praktijkonderwijs is om de leerlingen na vier of vijf schooljaren aan passend werk te helpen. In principe is het eindonderwijs. Een klein deel stroomt door naar het Mbo.

Het onderwijs richt zich vooral op de praktische en sociale vaardigheden van de leerling. De leerlingen worden voorbereid op een passende plek op de arbeidsmarkt en het zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen en vrije tijd. Ook is er veel aandacht voor burgerschap. Richtsnoer van werken is het “Individueel Ontwikkel Plan” dat de mentor samen met de leerling en de ouders/ verzorgers opstelt. Het onderwijsprogramma voor de betreffende leerling wordt hierop afgestemd. 

De onderbouw van de school bestaat uit de leerjaren één en twee en richt zich op algemene vaardigheden en de oriëntatie op de profielen van de bovenbouw. Met interne stages en het arbeidstrainingsprogramma bereiden we de leerlingen voor op het stageprogramma. Op de bovenbouw (leerjaar drie, vier en vijf) werken de leerlingen steeds gerichter binnen de profielen Techniek, Groen, Zorg en Welzijn, Horeca of Handel. Daarnaast lopen de leerlingen allemaal stage. De mentoren van de bovenbouwgroepen begeleiden de leerlingen in deze stages. Ook kunnen leerlingen op De Viaan, als ze dat kunnen en willen, hun Entreediploma (Mbo, niveau één) halen.

Meer specifieke informatie is te vinden op de website van onze school: www.de-viaan.nl

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.