Welkom

Welkom bij De Viaan, school voor praktijkonderwijs. Wij verzorgen onderwijs voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die door leerproblemen niet (meer) deel kunnen nemen aan het regulier voortgezet onderwijs.
De doelstelling van de school is leerlingen voor te bereiden op een toekomstige arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij.
De Viaan is een kleine school, er zitten ± 240 leerlingen verdeeld over zeventien klassen. In die klassen werken de leerlingen op hun eigen niveau.


Voor meer specifieke schoolinformatie klikt u hier.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu