Welkom

Focus is een school voor Praktijkonderwijs met, als enige school onder dit bestuur, een oecumenische identiteit.

We werken met elkaar vanuit de christelijke levensovertuiging en respect voor elkaar en medemenselijkheid staan bij ons hoog in het vaandel!

De school biedt onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met leerproblemen, die gebaat zijn bij onderwijs in kleine groepen. Het onderwijs richt zich vooral op de sociale en praktische vaardigheden van een leerling, waarbij geldt dat de leerlingen worden voorbereid op een toekomstige arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij.

De school telt 140 leerlingen. Mede door deze kleinschaligheid is de school uitstekend in staat een veilige sfeer en leeromgeving voor de leerlingen te creëren.

Meer specifieke informatie is te vinden op www.focus-heerhugowaard.nl/

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu