Welkom

Focus is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs bestemd voor leerlingen met leerachterstanden die (nog) niet in staat worden geacht om een diploma te halen in één van de leerwegen van het vmbo. 

Het onderwijs richt zich vooral op de praktische en sociale vaardigheden van een leerling, waarbij geldt dat de leerlingen worden voorbereid op een toekomstige arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij op het gebied van wonen en recreëren.

Elke leerling op Focus stelt, in samenspraak met ouders en mentor, een eigen “Individueel Ontwikkel Plan” op. Het onderwijsprogramma voor de betreffende leerling wordt hierop afgestemd. 

De onderbouw van de school (fase 1) wordt gevormd door de groepen 1 en 2. In deze fase staat de zelfredzaamheid van de leerling en oriëntatie op profielen centraal. Interne stages en het arbeidstrainingsprogramma bereiden de leerlingen voor op het stageprogramma van de bovenbouw.

De bovenbouw (fase 2 en 3) wordt gevormd door de groepen 3 t/m 5. De leerlingen maken geleidelijk een keuze voor een profiel Techniek, Groen, Zorg en Welzijn, Horeca of Handel. De mentoren van de bovenbouwgroepen begeleiden de leerlingen tevens in hun stages. 

Meer specifieke informatie is te vinden op www.focus-heerhugowaard.nl/

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.