Welkom

Onderwijsaanbod
Het Huygens College is een school voor vwo, havo en vmbo (inclusief lwoo). Vanuit haar missie staat het bieden van kansen aan iedere leerling centraal. Daarom heeft de school gekozen voor de inrichting van een tweejarige brugperiode waarbij de leerlingen op advies van de basisschool en de testresultaten worden geplaatst in een vwo-havo, havo-vmbo-tl of een vmbo-kb-bb klas. In deze klassen wordt het onderwijs op het hoogste niveau aangeboden.


Visie op onderwijs en leren
Op het Huygens College staat het leren centraal. Maar leren gaat niet alleen maar over het expliciet overdragen van kennis. Het gaat óók over nieuwe inzichten creëren, over innovaties tot stand brengen, over met en van elkaar leren, over zelf ontdekken...en nog veel meer. Op het Huygens College wordt er niet alleen nagedacht over wat er geleerd moet worden maar ook over de wijze waarop.


Het schoolklimaat
Het Huygens College wordt door de medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers getypeerd als een veilige, vriendelijke school met een open sfeer. De dagelijkse omgang tussen personeel en leerlingen en tussen leerlingen onderling wordt gekenmerkt door respect, eerlijkheid en vertrouwen.


De begeleiding
De studiebegeleiding op het Huygens College is gericht op een succesvol verloop van de schoolloopbaan. Bij de zorgbegeleiding worden leerlingen gewezen op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Op het Huygens College vindt men het van belang dat de leerling zich prettig voelt op school en bij eventuele problemen de leerling de juiste hulp krijgt.

Voor specifieke schoolinformatie www.huygens.nl

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.