Welkom

De Regionale Scholengemeenschap Wiringherlant in Wieringerwerf biedt leerlingen gericht onderwijs in een veilige werk- en leeromgeving. De school stuurt aan op goede leerresultaten. Daarnaast bereidt zij de leerling voor op de samenleving.

Behalve aan vakkennis wordt ruim aandacht besteed aan sociale vorming en maatschappelijke betrokkenheid. De school heeft een duidelijke structuur. De communicatie tussen leerlingen, ouders en personeel kent een open karakter. Wederzijds respect is kenmerkend voor de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan.

Rsg Wiringherlant leidt haar leerlingen op voor een erkend diploma. De school draagt bij aan de ontwikkeling van haar leerlingen tot evenwichtige persoonlijkheden die kritisch zijn en zelfstandig kunnen werken. Daartoe wordt onderwijs aangeboden dat uitdagend en vernieuwend is, onderwijs dat bovendien de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelt. De leerlingen krijgen onderwijs op een voor hen geschikt niveau.

Rsg Wiringherlant is een veilige school. Dit betekent dat de school daar, waar mogelijk, zorg draagt voor de veiligheid van alle bij de school betrokken personen en hun goederen. In de dagelijkse omgang wordt respect voor de ander en andermans bezittingen gevraagd.


Voor meer specifieke schoolinformatie kunt u doorklikken naar http://www.wiringherlant.nl/

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu