Welkom

Open naar jezelf, naar elkaar en naar de wereld: dat is in het kort waar rsg Wiringherlant voor staat. Wij zijn een kleinschalige openbare school die alle vormen van voortgezet onderwijs aanbiedt. Een ontmoetingsplaats waar we onze leerlingen en alle anderen een veilige leer- en werkomgeving willen bieden. We proberen rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en met de aandacht die de verschillende leerlingen nodig hebben. Hierbij wordt gekeken naar hoe de leerling leert en wat de leerling nodig heeft om te gaan leren. We werken daarbij klassikaal in een gestructureerde werkomgeving. Rsg Wiringherlant is een ELOS-school. ELOS staat voor Europa als Leeromgeving Op School. Internationalisering vormt een vast onderdeel van ons curriculum. Veel leerlingen zijn EPAS (Europees Parlement)- ambassadeur. De school is in ontwikkeling. De leerwegen van het vmbo worden verder vernieuwd, we hebben in de onderbouw van havo en atheneum tweetalig onderwijs (tto) ingevoerd, de pilot waarbij de inzet van Chromebooks het leren ondersteunt, wordt verder uitgebreid en we verbinden ons nadrukkelijk met onze omgeving (het bedrijfsleven). Onze slogan zal worden: Levensecht Leren! Onze school biedt de volgende leerwegen aan: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde en theoretische leerweg, havo en atheneum.
 
 
Voor meer specifieke schoolinformatie kunt u doorklikken naar http://www.wiringherlant.nl/

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.