Nieuws

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van SOVON over 2019 is beschikbaar. De in 2018 ingezette financiële koers van méér investeren in onderwijs en personeel met behoud van een solide bedrijfsvoering, hebben we in 2019 stevig voortgezet. Het eerste vierjaarlijkse onderzoek door de Inspectie van het onderwijs, in het voorjaar van 2019, heeft voor de stichting als totaal geleid tot een positieve beoordeling. De onvoldoende die de Inspectie gaf voor het didactisch handelen op het Murmellius Gymnasium, is intussen na herbeoordeling in maart dit jaar omgezet in een voldoende. Ook in 2019 hebben we op diverse fronten gewerkt aan onze belangrijkste strategische speerpunt om de interne en externe samenwerking te intensiveren, bijvoorbeeld door middel van de SOVON-brede professionaliseringsmiddag voor alle medewerkers, in januari 2019, en de projecten Sterk Techniekonderwijs waarin we met andere besturen in de regio's Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland inzetten op versterking van het vmbo techniekonderwijs. En tot slot hebben de SOVON-scholen ook in 2019 veel werk gemaakt van verdere verbetering en vernieuwing van onderwijsaanbod en -facilteiten voor de leerlingen, met als één van de ‘highlights’ de afronding en in gebruikname van het nieuwe schoolgebouw van het Huygens College Heerhugowaard. Stuk voor stuk wapenfeiten waarop we trots mogen zijn. Tegelijkertijd schrijven we deze tekst terwijl we als land getroffen zijn door een van de ernstigste crises sinds de Tweede Wereldoorlog - de uitbraak van het coronavirus. Een crisis die SOVON en onze scholen sinds begin maart voor indringende onderwijskundige en organisatorische uitdagingen plaatst. Maar bovenal een crisis die velen in Nederland persoonlijk heeft getroffen en mogelijk nog zal treffen. Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze zware periode.

Jaarverslag SOVON 2019

< Terug naar overzicht
Top