Nieuws

Nieuwe CAO

In juni 2018 is een nieuwe cao afgesloten tussen de bonden en de VO-raad voor alle medewerkers in het voortgezet onderwijs. Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is dat de maximale lessentaak van docenten op jaarbasis met ingang van 1 augustus 2019 met 30 klokuren wordt verminderd (bij een full-time baan). In de cao is afgesproken dat de lestaakreductie kostenneutraal wordt ingevoerd door de onderwijsprogramma’s aan te passen binnen de regels van de Wet op de onderwijstijd. SOVON heeft echter besloten om extra middelen ter beschikking te stellen.

Deze extra middelen stellen de scholen in staat om de vermindering van de lestaak op te vangen via het aanbieden van een uitbreiding van de betrekkingsomvang van medewerkers dan wel het aannemen van nieuwe medewerkers waardoor het onderwijsprogramma en de lessentabel níet aangepast hoeven te worden.  De extra medewerkers kunnen ingezet worden om het totaal aantal lesuren per school niet te verlagen of op een andere wijze te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

De maatregel geldt vooralsnog voor de komende 3 schooljaren en betekent een investering voor SOVON van maximaal 1 miljoen euro per jaar.

Klik op onderstaande link voor de CAO.
caovo20182019.pdf

< Terug naar overzicht
Top