Word jij onze nieuwe collega?

Plaatsvervangend rector Berger Scholengemeenschap

Voor de Berger Scholengemeenschap zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar een analytisch en financieel sterke plaatsvervangend rector (m/v) die als sparringpartner van de rector de school verder vorm wil geven.

Omvang: 0,8 - 1,0 fte
Salarisschaal: 13

Over de school:
De Berger Scholengemeenschap (BSG) is een kleinschalige, veilige en bruisende school voor mavo/vmbo-tl, havo en atheneum aan de rand van het bos in Bergen (NH), met ongeveer 850 leerlingen. De BSG is een hechte leergemeenschap, waar iedereen gezien en gekend wordt en docenten benaderbaar zijn. De school staat bekend om goed onderwijs en een herkenbaar kunst- en cultuurprofiel. De BSG bevindt zich in een proces van vernieuwing van haar onderwijs, onder de naam ‘De nieuwe BSG’. Door ‘De nieuwe BSG’ worden de keuzemogelijkheden voor de leerlingen vergroot en zijn leerlingen meer eigenaar van hun leerproces.

Behalve de BSG, is ook de stichting waarvan de school deel uitmaakt volop in beweging. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) heeft voor de periode 2019-2022 een ambitieus en uitdagend strategisch beleidsplan uitgewerkt, getiteld Samen Vooruit!, met als kern het versterken van de samenwerking binnen de stichting en met externe partijen én het vernieuwen van organisatie en onderwijs van de scholen.

Meer informatie over SOVON en de school is te vinden op www.sovon.nu en www.berger-sg.nl.

Over de functie:
De schoolleiding van de BSG wordt gevormd door de rector, de plaatsvervangend rector en drie afdelingsleiders. De plaatsvervangend rector:

 • ontwikkelt samen met de rector strategisch beleid en ziet toe op de uitvoering ervan;
 • beheert de portefeuilles financiën, formatie, rooster, huisvesting en ICT;
 • geeft sturing aan de vertaling van de onderwijskundige visie van de school naar de verschillende beleidsportefeuilles;
 • geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel en sturing aan de onderwijsondersteunende processen;
 • is verantwoordelijk voor het veiligheids- c.q. ARBO-beleid op de school;
 • geeft leiding aan de renovatie/nieuwbouw, die voor de komende jaren op de agenda staat;
 • vervangt de rector bij afwezigheid met betrekking tot lopende zaken;
 • onderhoudt externe contacten op de eigen beleidsterreinen.

Word jij de nieuwe plaatsvervangend rector van de BSG?
Dan blijkt uit je curriculum vitae en je sollicitatiebrief dat je:

 • ervaring hebt op het gebied van onderwijsmanagement;
 • affiniteit hebt met onderwijs(vernieuwingen) gerelateerd aan ‘De nieuwe BSG’;
 • kennis van en inzicht hebt in de organisatie van het voortgezet onderwijs en de onderwijsondersteunende processen;
 • gewend bent met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken.

Uit gesprekken met jou blijkt dat je voorstander bent van openbaar onderwijs en dat je hoog scoort op:

 • organiserend vermogen: Je vertaalt de visie van de school in concrete plannen en ziet toe op de uitvoering en evaluatie hiervan. Je neemt initiatieven en bent besluitvaardig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.
 • bindend vermogen: Je bent mensgericht, betrokken en enthousiast. Wederzijds respect en vertrouwen is het uitgangspunt van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
 • communicatieve vaardigheden: Je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s als leerlingen. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de organisatie zowel intern als extern vertegenwoordigen.
 • academisch denkniveau: Je bent in staat om op macroniveau zaken te bekijken en besluiten te nemen, in overleg met de rector.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de heer René Rigter, voorzitter College van Bestuur van SOVON, (072) 567 10 67.

Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag uiterlijk op 14 april 2021. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op maandag 19 april a.s. en de tweede ronde sollicitatiegesprekken is gepland op dinsdag 11 mei a.s.. Een assessment zal deel uitmaken van de procedure. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Berger Scholengemeenschap is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top