Docent Informatica 1e graad

Omvang:  0,2 fte
Bevoegdheid: 1e graad
Soort aanstelling: tijdelijk vervanging
Er wordt les gegeven in: havo 5 en atheneum 5 en 6
Periode: tot de meivakantie 11 lesuren, tot einde schooljaar 5 lesuren
Bijzonderheden: afronding eindexamen

Jouw werkomgeving:
Rsg Wiringherlant heeft een breed schoolaanbod van vmbo tot havo/vwo. Er wordt veel aandacht besteed aan het leven en werken in een internationale omgeving waarin Engels de voertaal is. Zo is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen (Engels/Nederlands) en kunnen leerlingen ervaring opdoen via internationale schoolprogramma’s en het netwerk van Global Citizen. In onze beroepsopleidingen maken de leerlingen kennis met eigentijdse beroepen op het gebied van zorg en welzijn, dienstverlening, techniek en technologie. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij je graag naar https://www.wiringherlant.nl/

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij mevrouw E.A.W. (Alice) Hart, rector, telefoon (0227) 51 38 30.

Wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 2 april 2020.

Rsg Wiringherlant is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top