Facilitair medewerkers (surveillant)

Omvang: 0,2 fte 
Soort aanstelling: tijdelijk
Aard van de vacature: projectformatie
Opleiding: vmbo+
Salarisschaal CAO VO:
Periode: z.s.m. minimaal tot 31 december 2020, uiterlijk tot 31 juli 2021 
Bijzonderheden:
Het betreft het opvangen van lessen die uitvallen door de richtlijnen m.b.t. Corona. Lessen worden door docenten gegeven vanuit huis via een camera-installatie aan leerlingen in de klas. Deze lessen moeten door de surveillant worden opgestart en in de onderbouw wordt tijdens de les gesurveilleerd. In de bovenbouw gaat het alleen om het opstarten en afsluiten van lessen. Daarnaast zal er ook tijdens toets weken worden gesurveilleerd. We zoeken twee suveillanten met een vaste basis van 0,2 fte en eventueel meerwerk is afhankelijk van de omstandigheden. Van de surveillanten vragen we een ruime beschikbaarheid: er is immers niet altijd vooraf te stellen wanneer er surveillance nodig is. Een goed organisatorisch vermogen en een goede pedagogische omgang met jonge mensen zijn een voorwaarde!

Jouw werkomgeving: Het Murmellius Gymnasium is een unieke school waarin alle leerlingen een vwo-opleiding volgen. Er wordt in een kleinschalige setting inhoudelijk rijk onderwijs van goede kwaliteit gegeven. Wij bieden onze leerlingen, binnen en buiten de les, de mogelijkheid om veel te leren en leveren maatwerk daar waar het nodig en mogelijk is. Onze leerlingen begeleiden we vanuit een sterk mentoraat met als overkoepelend thema de gymnasiale vorming. Dit alles met het doel om na zes jaar reflectieve, zelfregulerende, kritisch denkende, betrokken en liefdevolle jonge mensen met een waardevol diploma op zak de wijde wereld in te sturen. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij  graag naar http://www.murmellius.nl

Heb je nog vragen?
Stuur een email aan de heer W.J. (Wim) van Boxtel Med, rector@murmellius.nl.

Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 16 oktober 2020.

Murmellius Gymnasium is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top