Roostermaker

Omvang: 0,4 fte januari t/m april, vanaf 1 mei 2021 0,6 fte
Soort aanstelling: regulier, bij wijze van proef. Na gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband 
Periode: 1 januari 2021 
Salarisschaal: schaal 8 CAO VO
Bijzonderheden: 
Wij zoeken een enthousiaste, servicegerichte en ervaren roostermaker die goed uit de voeten kan met het programma Zermelo en communicatief sterk is. In het praktijkonderwijs is het belangrijk dat je in staat bent om maatwerktrajecten voor leerlingen in het rooster vorm te geven.

De huidige roostermaker zal tot het einde van het schooljaar aanwezig zijn om de nieuwe collega in te werken. Vanaf mei 2021 is het de bedoeling dat de roostermaker dagelijks aanwezig is op school.

 

Jouw werkomgeving: 
De Viaan is een school voor praktijkonderwijs. Moeilijk lerende kinderen krijgen in een veilige en kleinschalige setting de vaardigheden onder de knie waarmee zij na vier of vijf jaar praktisch aan de slag kunnen in de sectoren techniek, groen, zorg en welzijn, horeca of handel. Daarnaast worden zij voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen en vrije tijd. Sociale vorming neemt op De Viaan een belangrijke plaats in. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag naar http://de-viaan.nl/.

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij de heer J.J.M. (Jan-Joost) van de Kamer, plaatsvervangend directeur of mevrouw M. (Maud) Croes, directeur, telefoon (072) 511 52 13.

Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 26 november 2020. De gesprekken vinden begin december plaats.

De Viaan is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top