Docent Engels 2e graad

Omvang: 0,2 fte
Bevoegdheid: 2e graad
Soort aanstelling: tijdelijk
Er wordt les gegeven in: maatwerk
Periode: per direct, duur nog niet bekend
Bijzonderheden: het betreft een projectaanstelling. Beschikbaarheid gewenst in de middagen tussen 14.00 en 17.00 uur

Jouw werkomgeving:
Rsg Wiringherlant heeft een breed schoolaanbod van vmbo tot havo/vwo. Er wordt veel aandacht besteed aan het leven en werken in een internationale omgeving waarin Engels de voertaal is. Zo is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen (Engels/Nederlands) en kunnen leerlingen ervaring opdoen via internationale schoolprogramma’s en het netwerk van Global Citizen. In onze beroepsopleidingen maken de leerlingen kennis met eigentijdse beroepen op het gebied van zorg en welzijn, dienstverlening, techniek en technologie. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij je graag naar www.wiringherlant.nl

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij mevrouw E.A.W. (Alice) Hart, rector, telefoon (0227) 51 38 30.

Wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 17 februari 2021.

Rsg Wiringherlant is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top