Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals

Samen SOVON!


Voortgezet onderwijs begint voor ons met het besef dat íeder kind recht heeft om zijn talenten te ontdekken en ambities waar te maken.
Met ons diverse en eigentijdse onderwijsaanbod, onderscheidend in de regio, maken wij dat mogelijk. We respecteren verschillen in levensbeschouwing en achtergrond van leerlingen en collega’s en hechten waarde aan een omgeving waarin iedereen zich veilig en betrokken voelt.

Actueel

Jaarverslag 2020

Lees het jaarverslag 2020 op onze website.

Eindexamens 2021

Op donderdag 10 juni zijn de examenuitslagen van het eerste tijdvak bekend gemaakt.

Mondeling examen in een luxe hotelkamer

De examenleerlingen van het Murmellius Gymnasium nemen dit jaar voor hun mondelinge examens plaats in een luxe hotelkamer in plaats van in een klaslokaal.

 

In de media

Regelmatig verschijnt er leuk nieuws over onze scholen in de media. Lees hier een greep uit de artikelen.

Nieuw: interview met Patricia Bleeker, vanaf 1 augustus 2021 de nieuwe rector van het Stedelijk Dalton College Alkmaar

Nieuwste vacatures

De Raad van Toezicht van SOVON zoekt vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van haar leden, per 1 januari 2022 een nieuw lid.

De verschillende leden van de Raad van Toezicht van SOVON hebben geen aparte portefeuilles. Wel wordt bij de samenstelling van de Raad en de werving van nieuwe leden, rekening gehouden met de verschillende aanwezige en wenselijke deskundigheden. Afhankelijk van deze deskundigheden nemen de leden plaats in de auditcommissie en/of de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.


Voor osg Willem Blaeu zijn we op zoek naar nieuwe collega's voor de sectie Nederlands. 

Omvang: 1,3 fte en 0,32 fte
Soort aanstelling: regulier voor de 1,3 fte en vervanging voor 0,32 fte 
Ingangsdatum: 1 augustus 2021
Periode: 1 jaar bij wijze van proef, bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband. De vervanging is voor de periode 1 augustus 2021 t/m 31 december 2021
Bevoegdheid: 2e graad


Werken bij SOVON

Wie kiest voor een functie bij een van onze scholen, kiest ook voor de visie en extra mogelijkheden van SOVON. Samen staan we sterker. Zeker op het gebied van (schooloverstijgende) professionalisering, mobiliteit, de uitwisseling van kennis en vaardigheden en regelingen. Wat zijn jouw groeiambities en dromen? Ontdek het bij SOVON!

 Kijk voor meer informatie op Werken bij SOVON of ga direct naar onze vacatures.

Top