Voortgezet onderwijs begint voor ons met het besef dat íeder kind recht heeft om zijn talenten te ontdekken en ambities waar te maken.
Met ons diverse en eigentijdse onderwijsaanbod, onderscheidend in de regio, maken wij dat mogelijk. We respecteren verschillen in levensbeschouwing en achtergrond van leerlingen en collega’s en hechten waarde aan een omgeving waarin iedereen zich veilig en betrokken voelt. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

Wij zijn samen Sovon.

‘Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.’

-Amerikaanse filosoof John Dewey-

Over SOVON

Allesomvattende invloeden als digitalisering en globalisering veranderen in hoog tempo onze wereld. In deze moderne tijd volstaat het traditionele voortgezet onderwijs niet meer.

Natuurlijk, vakken als Nederlands, Engels en wiskunde blijven relevant, maar er wordt meer gevraagd om kinderen uit te rusten voor de 21e eeuw.

Werken bij SOVON

Wie kiest voor een functie bij een van onze scholen, kiest ook voor de visie en extra mogelijkheden van SOVON. Samen staan we sterker. Zeker op het gebied van (schooloverstijgende) professionalisering, mobiliteit, de uitwisseling van kennis en vaardigheden en regelingen.

Wat zijn jouw groeiambities en dromen? Ontdek het bij SOVON.

Ga direct naar onze vacatures

Nieuws

Kwartaalrapportage juli t/m september

Leerlingen Stedelijk Dalton College Alkmaar schrijven kerstkaarten aan ouderen.

Meerjarenbegroting 2020-2023

Afscheid Elly Kamminga

Interview met Elly Kamminga in Bergen in het nieuws

 

 

Top