Welkom op de SOVON site

Dit is de website van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). Postbus 9081,1800 GB ALKMAAR.

Telefoon: (072) 567 10 67

 

Welkom op de SOVON site

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu