Privacy

De SOVON en haar scholen nemen de privacy van leerlingen, ouders, medewerkers, sollicitanten, andere betrokkenen en bezoekers van onze website, zeer serieus. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat blijft zo onder de aangescherpte privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Leerlingen/ouders

In deze rubriek vindt u informatie over de voorlichting schoolkeuze en vakanties.

Ook kunt u hier informatie vinden over de Klachtenregeling en het Leerlingenstatuut.

Voor schoolspecifieke informatie kunt u doorklikken naar een van de websites van de SOVON-scholen.

Personeel

Hier vindt u actuele openbare informatie voor het personeel van de SOVON-scholen. Voor specifieke SOVON informatie kunt u als personeelslid inloggen op het Extranet.
Vragen over of een toelichting op een specifiek onderwerp kunnen worden gesteld aan de medewerkers van het BMO met het betreffende onderwerp in hun portefeuille.

Links:
CAO VO
Pensioensfonds ABP
Bovenschoolse vertrouwenspersoon
Vakanties


ANBI

naam: 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

fiscaal nummer
:
 807895106

Top