Algemene informatie

Hier vindt u een aantal officiële publicaties, regelingen en protocollen.

Statuten
Meerjarenbegroting 2023-2027
Jaarverslag 2022
Strategisch beleidsplan SOVON 2019-2022
Integriteitscode 2018

Klokkenluidersregeling
Leerlingenstatuut SOVON 2019-2021
Beleid Sovon mbt sponsoring
Modelcontract sponsoring
Protocol bij aanbesteden
Vrijwillige ouderbijdrage
Sollicitatiecode 
Regeling klachten, bezwaren en beroep

Informatie voor personeel

Hier vindt u actuele openbare informatie voor het personeel van de SOVON-scholen. Personeelsleden kunnen inloggen op Intranet voor uitgebreide informatie.
Neem voor vragen of een toelichting op een specifiek onderwerp contact op met BMO

Links:
CAO VO
Bovenschoolse vertrouwenspersoon

Privacy

SOVON en haar scholen nemen de privacy van leerlingen, ouders, medewerkers, sollicitanten, andere betrokkenen en bezoekers van onze website, zeer serieus. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat blijft zo onder de aangescherpte privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Hoe we dat doen, staat beschreven in het Privacyreglement van SOVON. De belangrijkste punten daarvan zijn samengevat in de Privacyverklaring. Voor de incidentele bezoeker van onze website is er het Privacy statement.

Uw vragen, opmerkingen en suggesties over de manier waarop wij met privacybescherming omgaan, zijn zeer welkom. U kunt deze richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van SOVON, via privacy@sovon.nu. Ook een eventuele klacht kunt u daar onder de aandacht brengen.

ANBI

Naam: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON)

Fiscaal nummer: 807895106

Contactgegevens:
Bezoekadres: Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
Postadres: Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar
Telefoonnummer: (072) 567 10 67
E-mailadres: bmo@sovon.nu

BestuurssamenstellingRaad van Toezicht, voorzitter College van Bestuur en College van Schoolleiders

BeleidsplanStrategisch beleidsplan 2019-2022

Beloningsbeleid: het beloningsbeleid van de SOVON is conform de CAO VO

Doelstelling: bekijk het missie statement van SOVON

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoordingJaarverslag 2022

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie: ma 17 t/m vr 21 oktober 2022
Kerstvakantie: ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023
Tweede Paasdag: ma 10 april 2023
Meivakantie: ma 24 april t/m vr 5 mei 2023
Hemelvaart: do 18 en vr 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: ma 29 mei 2023
Zomervakantie: ma 24 juli t/m vr 1 september 2023

Schoolvakanties 23-24

Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024
Paasweekeind: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Top