Jezelf ontdekken bij SOVON

Allesomvattende invloeden als digitalisering en globalisering veranderen in hoog tempo onze wereld. In deze moderne tijd volstaat het traditionele voortgezet onderwijs niet meer. Natuurlijk, vakken als Nederlands, Engels en wiskunde blijven relevant, maar er wordt meer gevraagd om kinderen uit te rusten voor de 21e eeuw.

Worden wie je bent

SOVON (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) laat leerlingen ‘worden wie zij zijn’. Ons onderwijs begint met de vraag: wat zijn je dromen en ambities en hoe kunnen wij daarop aansluiten? Eigenheid leidt tot weerbaarheid en zelfbewustzijn. Dat is de basis om uit te groeien tot een persoon die met vertrouwen de toekomst ingaat.

De negen SOVON-scholen kenmerken zich door de grote verscheidenheid in het onderwijsaanbod en de bereidheid om continu nieuwe impulsen aan hun lesprogramma’s toe te voegen. In samenwerking met bedrijfsleven, overheid en andere partners zorgen we dat het onderwijs een afspiegeling is en blijft van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Daardoor kan de bagage die wij leerlingen meegeven voor ieder anders zijn, maar is hij altijd relevant en ‘bij de tijd’.

Positief schoolklimaat

Onderwijs houdt niet op bij het aanleren van kennis en vaardigheden. Wie zijn plek in de samenleving wil claimen, moet zich ook tot anderen kunnen verhouden. Je moet ook sociaal-emotioneel vaardig zijn. Bij SOVON werken we elke dag aan een positief schoolklimaat waarin leerlingen en medewerkers bij elkaar betrokken zijn en elkaar respecteren ongeacht levensbeschouwelijke, culturele en sociale achtergrond en seksuele geaardheid.

SOVON verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in een grote regio. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van jongeren in een cruciale fase van hun leven. Die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Ook in een tijd van regionale bevolkingskrimp willen we er alles aan doen om ons aanbod op peil te houden en jonge mensen te helpen met de grote vraag: waar liggen mijn talenten en hoe kan ik die het best ontwikkelen? Je ontdekt het bij SOVON.

Samen SOVON

Per 2019 is een nieuw strategisch beleidsplan ingegaan, getiteld Samen vooruit!. Looptijd: tot en met 2022. Als één woord dat plan moet typeren, is het ‘samenwerking’. We beseffen dat we de volgende grote stap in onze ontwikkeling kunnen zetten, wanneer we als SOVON-scholen nog meer de krachten bundelen, óók met andere schoolbesturen in de regio. Kortom, we willen ‘samen vooruit’. Onder meer voor het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod, het streven naar onderwijsvernieuwing en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers.

Beloftes

Onze ambities hebben we vertaald naar vier beloftes. Op deze beloftes kan iedereen ons de komende vier jaar aanspreken:

1. We bieden onze leerlingen modern onderwijs met de nadruk op meer ICT, onderwijs op maat en een betere aansluiting op primair en vervolgonderwijs
2. We behouden een gezonde financiële basis en benutten die in de komende periode voor onze vernieuwings- en ontwikkelingsagenda
3. We zorgen voor voldoende kwalitatief goed voortgezet onderwijs in de regio en keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, ook met het oog op de krimp
4. We leggen de professionele lat hoog

Meer weten? Lees hier het volledige Strategisch beleidsplan 2019-2022 Samen Vooruit!

 

In een tijd van regionale bevolkingskrimp willen wij er alles aan doen om de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen op peil te houden.

Top