Een veilige en stimulerende omgeving

Een veilige, geborgen en stimulerende schoolomgeving; daar staat SOVON voor. Wij willen de overgang van primair naar voorgezet onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken en een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vanuit die grondhouding gaan ontplooien.

Groep 8 ouders

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Waar ligt de toekomst van uw zoon of dochter? Waar voelt hij of zij zich fijn? Met elkaar wilt u een weloverwogen schoolkeuze maken.

Sfeer proeven
Elk jaar weer heten onze scholen alle ouders en leerlingen uit groep 8 van harte welkom tijdens open dagen, leerlingmiddagen en informatieavonden. Hoe deze activiteiten er dit jaar uitzien, hangt uiteraard af van de actuele situatie rondom corona. Raadpleeg de websites van de scholen voor actuele informatie over de voorlichtingsactiviteiten. De links naar de verschillende scholen vindt u hier.

Voorlichtingskrant
In de SOVON-krant leest u alles over de overstap naar de middelbare school. En uiteraard komen ook al onze scholen aan bod. Wilt u de krant bestellen, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar bmo@sovon.nu. U kunt de krant ook digitaal lezen: SOVONkrant2020.pdf.

Ruimte voor inbreng en betrokkenheid

Onderwijs maken we samen. Bij SOVON willen we ook graag weten wat de ideeën en opvattingen van ouders zijn. In de medezeggenschapsraden van onze scholen en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOVON kunt u uw stem laten horen. In de reglementen vindt u informatie over de werkwijze van de deze organen en welke bijdrage u kunt leveren.

Privacybescherming

De veiligheid op school wordt ook bevorderd door een goede bescherming van persoonsgegevens. SOVON houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U als ouder en uw kind krijgen meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we deze gegevens zorgvuldig behandelen.

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacybeleid? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

Vertrouwenspersoon

Heeft u een probleem met de school van uw kind en komt u daar niet met de school zelf uit? Of maakt u zich zorgen over hoe u het probleem bespreekbaar moet maken met de school? Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon ouders en leerlingen van SOVON, Matty Toorenburg.
Matty is te bereiken via contact@pierewaai.nl en 06-1594 1214.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verkent met u in een intakegesprek wat de mogelijkheden zijn om uw vraag het beste tot een oplossing te brengen. Daarbij is het denkbaar dat Matty u doorverwijst naar andere personen/instanties (binnen of buiten SOVON).

Vakanties 2020-2021

 • Herfstvakantie: maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
 • Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
 • Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 • Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
 • Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
 • Zomervakantie: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

 
Vakanties 2021-2022 (concept)

 • Herfstvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021
 • Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022
 • Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
 • Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
 • Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • Zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022
Top