Een veilige en stimulerende omgeving

Een veilige, geborgen en stimulerende schoolomgeving; daar staat SOVON voor. Wij willen de overgang van primair naar voorgezet onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken en een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vanuit die grondhouding gaan ontplooien.

Groep 8 ouders

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Waar ligt de toekomst van uw zoon of dochter? Waar voelt hij of zij zich fijn? Met elkaar wilt u een weloverwogen schoolkeuze maken.

Uitgebreide kennismaking

Bij de scholen van SOVON staan de deuren open voor een nadere kennismaking. Via de eigen basisschool krijgt iedere groep 8 leerling de VO-gids mee waarin een profiel is opgenomen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dat helpt u bij een eerste oriëntatie. Vervolgens zijn ouders van harte welkom op de voorlichtingsavonden van onze scholen voor schoolspecifieke en algemene informatie.

Basisschoolverlaters kunnen sfeer proeven tijdens de open dagen, doe-middagen en andere activiteiten. Zo willen we laten zien wat we in huis hebben en met welk enthousiasme wij werken aan de groei van leerlingen.

Raadpleeg voor concrete data de websites van de scholen

Ruimte voor inbreng en betrokkenheid

Onderwijs maken we samen. Bij SOVON willen we ook graag weten wat de ideeën en opvattingen van ouders zijn. In de medezeggenschapsraden van onze scholen en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOVON kunt u uw stem laten horen. In de reglementen vindt u informatie over de werkwijze van de deze organen en welke bijdrage u kunt leveren.

Privacybescherming

De veiligheid op school wordt ook bevorderd door een goede bescherming van persoonsgegevens. SOVON houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U als ouder en uw kind krijgen meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we deze gegevens zorgvuldig behandelen.

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacybeleid? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

Vertrouwenspersoon

Heeft u een probleem met de school van uw kind en komt u daar niet met de school zelf uit? Of maakt u zich zorgen over hoe u het probleem bespreekbaar moet maken met de school? Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon ouders en leerlingen van SOVON, Matty Toorenburg.
Matty is te bereiken via contact@pierewaai.nl en 06-1594 1214.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verkent met u in een intakegesprek wat de mogelijkheden zijn om uw vraag het beste tot een oplossing te brengen. Daarbij is het denkbaar dat Matty u doorverwijst naar andere personen/instanties (binnen of buiten SOVON).

 

Vakanties 2019-2020

 • Herfstvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
 • Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
 • Voorjaarsvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020
 • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
 • Meivakantie: woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020*
 • Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
 • Zomervakantie: maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

*) de meivakantie is anders dan voorgaande jaren niet van maandag t/m vrijdag.

Vakanties 2020-2021

 • Herfstvakantie: maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
 • Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
 • Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 • Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
 • Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
 • Zomervakantie: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021   
Top