Nieuws

Sovon investeert in onderwijs

SOVON steekt veel energie en geld in duurzame verbetering van het onderwijs op de verschillende scholen en in het aantrekken en behouden van (nieuwe) collega’s. Zie bijgaand artikel op ‘Alkmaar Centraal’.

Tweede SOVON-brede professionaliserings
middag 2020

Op maandag 27 januari heeft de tweede editie van de SOVON-brede professionaliseringsmiddag plaatsgevonden.

Ambitietafel 2020 'Leren in de praktijk'

De gemeente Alkmaar organiseert al enige jaren ‘ambitietafels’ waaraan met onderwijsinstellingen, verschillende doelgroepen en organisaties uit aanpalende sectoren, van gedachten wordt gewisseld over actuele vraagstukken, met als doel de onderliggende netwerken te versterken en waar mogelijk gezamenlijke acties op te pakken.

Meerjarenbegroting 2020-2023

Kwartaalrapportage juli t/m september

Top