Nieuws

Kwartaal
rapportage januari t/m maart 2020 beschikbaar

Jaarverslag SOVON 2019

Het jaarverslag van SOVON over 2019 is beschikbaar.

Maatregelen coronacrisis

Sovon investeert in onderwijs

SOVON steekt veel energie en geld in duurzame verbetering van het onderwijs op de verschillende scholen en in het aantrekken en behouden van (nieuwe) collega’s. Zie bijgaand artikel op ‘Alkmaar Centraal’.

Tweede SOVON-brede professionaliserings
middag 2020

Op maandag 27 januari heeft de tweede editie van de SOVON-brede professionaliseringsmiddag plaatsgevonden.

Meerjarenbegroting 2020-2023

Top