Negen scholen, samen SOVON

SOVON vertegenwoordigt een breed spectrum aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Bij ons is er voor iedere leerling een school die bij hem of haar past.

Filter op locatie, niveau of ander interessegebied en maak kennis met ons aanbod!

Locatie:

Schoolniveau:

Extra:

  • Herstel filters

OSG Willem Blaeu

Osg Willem Blaeu is een brede scholengemeenschap van vmbo t/m havo-vwo waarin we leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste burgers die geloven in hun kwaliteiten. Daarbij bedienen we ons op alle niveaus van modern onderwijs met een mix van lesboeken en digitale hulpmiddelen.

Extra's: Topsport Talent School en tweetalig onderwijs voor havo en vwo

Aanbod onderwijsniveaus:

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum
gymnasium

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een brede scholengemeenschap van vmbo t/m havo-vwo, gebaseerd op daltononderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Wij werken volgens de daltonprincipes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Naast het basisprogramma is er veel ruimte voor keuzeonderwijs op het gebied van techniek, cultuur en sport.

Specials: Dalton OriginalDalton Tech en Dalton On Stage

Aanbod onderwijsniveaus:

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum

Van der Meij College

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar, osg Willem Blaeu en CSG Jan Arentsz hebben de handen ineengeslagen om een hoogwaardige vmbo bovenbouwopleiding te realiseren. Voor alle beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) volgen de leerlingen van deze scholen de laatste twee jaar van hun opleiding op het Van der Meij College. Leerlingen kunnen kiezen uit vijf profielen, waarbij het beroepsgerichte vak centraal staat.

Aanbod onderwijsniveaus:

 

 

vmbo-bovenbouw

Murmellius Gymnasium

Het Murmellius Gymnasium is een unieke school waarin alle leerlingen een vwo-opleiding volgen. Er wordt in een kleinschalige setting inhoudelijk rijk onderwijs van goede kwaliteit gegeven. Wij bieden onze leerlingen, binnen en buiten de les, de mogelijkheid om veel te leren, en leveren maatwerk daar waar het nodig en mogelijk is.

Naast de vwo-opleiding biedt het Murmellius Gymnasium sinds enige jaren Intermezzo, een tussenjaar voor getalenteerde kinderen die de basisschool al zijn ontgroeid, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school.

Aanbod schoolniveaus:

gymnasium

Praktijkschool De Viaan

Voor moeilijk lerende kinderen kan praktijkgericht onderwijs een verademing zijn. Zij vinden hun draai op De Viaan (of op de andere praktijkschool van SOVON: Focus). Leerlingen krijgen in een veilige en kleinschalige setting de vaardigheden onder de knie waarmee zij na vier of vijf jaar praktisch aan de slag kunnen in de sectoren techniek, groen, zorg en welzijn, horeca of handel. Daarnaast worden zij voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen en vrije tijd. Sociale vorming neemt op De Viaan een belangrijke plaats in: hoe gaan leerlingen met zichzelf en met anderen om?

Aanbod onderwijsniveaus:

praktijkonderwijs

Berger Scholengemeenschap

De BSG is een echte Kunst & Cultuurschool. Kiest een kind voor de Berger Scholengemeenschap (BSG), dan kiest hij voor zichzelf. Op deze school, fraai gesitueerd in het bos, staat de leerling centraal. Naast het reguliere programma kunnen de leerlingen (vakoverstijgend) onderwijs volgen als Cambridge Engels, bootcamp, 3D design & print, onderzoeksvaardigheden, songteksten schrijven en nog veel meer.

Aanbod schoolniveaus:

vmbo-t
havo
atheneum

Huygens College Heerhugowaard

Huygens College Heerhugowaard is een brede scholengemeenschap van vmbo t/m havo-vwo. Door de tweejarige brugperiode kunnen leerlingen zich ontwikkelen en ontdekken zij welk type onderwijs het beste bij hen past. Daarnaast zijn er aparte vwo-klassen. Huygens Extra biedt een keuzeprogramma in de profielen sport, cultuur, business of science. Tijdens de Huygens Dagen staat vakoverstijgend onderwijs centraal.

Kenmerkend voor de school is de kleinschalige leeromgeving met veel persoonlijke aandacht voor leerlingen.

Aanbod schoolniveaus:

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum

Praktijkschool Focus

Focus is een van de twee praktijkscholen binnen SOVON (naast De Viaan). De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij en volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, wonen, werken, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten.

Aanbod onderwijsniveaus:

praktijkonderwijs

RSG Wiringherlant

We leven en werken steeds meer in een internationale omgeving waarin Engels de voertaal is. Op rsg Wiringherlant wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen (Engels/Nederlands) en zijn we een Global Citizen-school. Daarnaast beschikken we over verschillende prachtige labs en kunnen kinderen met bijzondere interesse in sport deelnemen aan de sportklas. In de beroepsopleidingen maken de leerlingen kennis met eigentijdse beroepen op het gebied van zorg en welzijn, dienstverlening, techniek en technologie.

Aanbod onderwijsniveaus:

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum
Top