Al het onderwijs binnen één stichting

Van praktijkschool tot gymnasium. SOVON verenigt vrijwel alle onderwijsniveaus in één organisatie. Onze negen scholen hebben hun eigen identiteit en aanbod, maar we voelen ons met elkaar verbonden in het doel om iedere leerling zijn of haar talenten maximaal te laten ontplooien.

U vindt hier informatie over bij de SOVON aangesloten scholen, een breed spectrum aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. Filter op uw keuze door deze aan te klikken.

Locaties:

 • Alkmaar
 • Bergen
 • Heerhugowaard
 • Wieringerwerf

Schoolniveaus:

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-t
 • vmbo-bovenbouw
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium
 • Herstel filters

‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’. Osg Willem Blaeu begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste burgers die geloven in hun kwaliteiten. Daarbij bedienen we ons op alle niveaus van modern onderwijs met een mix van lesboeken en digitale hulpmiddelen. Osg Willem Blaeu verzorgt tweetalig onderwijs in havo en vwo (Engels). En wij zijn de enige Topsport Talent School in de regio Alkmaar. Kinderen met een bovengemiddelde sportaanleg krijgen bij ons de mogelijkheid om topsport en middelbare school met elkaar te combineren.

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum
gymnasium

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is gebaseerd op daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Wij werken volgens de daltonprincipes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Naast het basisprogramma kunnen leerlingen een richting kiezen die bij hen past: creatief, technisch/exact of een breed en boeiend keuzeprogramma. Zo kan ieder kind zich bij ons optimaal ontwikkelen.

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum

Stedelijk Dalton College Alkmaar, osg Willem Blaeu en CSG Jan Arentsz hebben de handen ineengeslagen om een hoogwaardige vmbo bovenbouwopleiding te realiseren. Als vmbo-leerlingen van deze scholen doorstromen vanuit de onderbouw voor alle beroepsgerichte leerwegen (basis en kader), dan komen zij terecht op het Van der Meij College. Op eigentijdse wijze werken leerlingen aan hun toekomst in onder andere techniek, zorg, horeca, toerisme, dienstverlening en/of een product maken. Leerlingen maken keuzes en het beroepsgerichte vak staat centraal.

vmbo-bovenbouw

Op het Murmellius Gymnasium wordt in een kleinschalige setting inhoudelijk rijk onderwijs van goede kwaliteit gegeven. Wij bieden onze leerlingen, binnen en buiten de les, de mogelijkheid om veel te leren en leveren maatwerk daar waar het nodig en mogelijk is. Onze leerlingen begeleiden we vanuit een sterk mentoraat met als overkoepelend thema de gymnasiale vorming. Dit alles met het doel om na zes jaar reflectieve, zelfregulerende, kritisch denkende, betrokken en liefdevolle jonge mensen met een waardevol diploma op zak de wijde wereld in te sturen.

gymnasium

Voor moeilijk lerende kinderen kan praktijkgericht onderwijs een verademing zijn. Zij vinden hun draai op De Viaan (of op de andere praktijkschool van SOVON: Focus). Leerlingen krijgen in een veilige en kleinschalige setting de vaardigheden onder de knie waarmee zij na vier of vijf jaar praktisch aan de slag kunnen in de sectoren techniek, groen, zorg en welzijn, horeca of handel. Daarnaast worden zij voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen en vrije tijd. Sociale vorming neemt op De Viaan een belangrijke plaats in: hoe gaan leerlingen met zichzelf en met anderen om?

praktijkonderwijs

Kiest een kind voor de Berger Scholengemeenschap (BSG), dan kiest hij voor zichzelf. Op deze school, fraai gesitueerd in het bos, staat de leerling centraal. Welke ambities, dromen en talenten heeft de leerling? Hij komt er zelf achter binnen ons rijke onderwijsaanbod. In de BSG-uren (keuze-uren) mag hij bovenop het reguliere programma kiezen uit tal van vakoverstijgende interesses als robotica, 3D design & print, onderzoekvaardigheden en songteksten schrijven. De verbeelding aan het werk zetten, jezelf ontplooien; dat noemen wij ‘de kunst van het leren’.

vmbo-t
havo
atheneum

Het Huygens College Heerhugowaard biedt leerlingen kansen. Door de tweejarige brugperiode kunnen zij zich ontwikkelen en ontdekken zij welk type onderwijs het beste bij hen past. Daarnaast zijn er aparte vwo-klassen. ‘Huygens Extra’ biedt een keuzeprogramma met sport- , cultuur- , science en ondernemingsaccenten. Kenmerkend voor de school is de kleinschalige leeromgeving met veel persoonlijke aandacht voor leerlingen.

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum

Focus is een van de twee praktijkscholen binnen SOVON (naast De Viaan). Kinderen met leerachterstanden worden hier voorbereid op een toekomstige arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Wij doen dat door de focus te leggen op praktisch bezig zijn, waarbij leerlingen zich geleidelijk bekwamen in een van de profielen techniek, groen, zorg en welzijn, horeca of handel. Elke leerling op Focus stelt, in samenspraak met ouders en mentor, een ‘Individueel Ontwikkel Plan’ op. Het exacte onderwijsprogramma wordt op dat plan afgestemd.

praktijkonderwijs

We leven en werken steeds meer in een internationale omgeving waarin Engels de voertaal is. Op rsg Wiringherlant wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen (Engels/Nederlands) en kan je ervaring opdoen via internationale schoolprogramma’s en het netwerk van Global Citizen. We hebben veel leerlingen die Europees Parlement-ambassadeur zijn. Ook hebben we een Jongerenrechtbank die zich kan uitspreken over conflicten op school. In onze beroepsopleidingen maak je kennis met eigentijdse beroepen op het gebied van zorg en welzijn, dienstverlening, techniek en technologie. De echte wereld komt dichtbij op rsg Wiringherlant.

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
atheneum

Top