Actueel

De rubriek Nieuws bevat actuele zaken die van bovenschools belang zijn.

De Agenda bevat vergaderdata van bovenschoolse bijeenkomsten. De agenda en stukken voor deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar via BMO.

Informatie over de Vakanties is te vinden in de rubriek leerlingen/ouders.

Informatie over de Voorlichting schoolkeuze is te vinden in de rubriek leerlingen/ouders.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu