kwartaalrapportage

Eerste editie kwartaalrapportage SOVON verschenen

Tot aan schooljaar 2018-2019 werd over de stand van zaken binnen SOVON, wat betreft financiën, voortgang strategisch beleidsplan en dergelijke, gerapporteerd in het jaarverslag (inclusief de jaarrekening). Daarnaast ontvingen de schoolleiders elke maand een beknopte managementrapportage met kengetallen op financieel en personeel terrein. Naast deze interne managementrapportage en het jaarverslag is vanaf dit najaar een kwartaalrapportage geïntroduceerd, waarin de bestuurder de interne en externe stakeholders van SOVON een overzicht verschaft van de ontwikkelingen en stand van zaken op diverse terreinen (onderwijs, financiën, personeel, voortgang strategisch beleidsplan). De eerste editie van deze kwartaalrapportage beslaat de periode juli tot en met september 2018 en is recent vastgesteld. De rapportage over de periode oktober tot en met december vindt plaats in het jaarverslag 2018, dat komend voorjaar verschijnt. De eerstvolgende kwartaalrapportage, over de periode januari tot en met maart, verschijnt in mei 2019.

 

Kwartaalrapportage SOVON juli-september 2018.pdf

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.