Onderzoek examinering

 

Naar aanleiding van de ongeregeldheden rond de examens van VMBO Maastricht heeft de SOVON recent besloten de examenprocessen op alle SOVON scholen onder de loep te nemen. Deze review vindt niet plaats vanuit de verwachting dat er risico’s spelen, maar om er zeker van te zijn dat wij ook naar de toekomst toe het huis op orde hebben en houden. Ook vanuit de VO Raad is het initiatief genomen om de examenprocessen in het voortgezet onderwijs landelijk te onderzoeken. Aan dit onderzoek zal de SOVON vanzelfsprekend een bijdrage leveren. Verder heeft de VO Raad instrumenten ontwikkeld om als bestuur of school, de eigen examenprocessen te evalueren. Van dat instrumentarium zal ook de SOVON gebruik maken bij de review die we zoals boven vermeld onlangs zelf al hebben geïnitieerd.

 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.