Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs N-H-N (SOVON)

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) omvat acht scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de kop van Noord Holland. Op het algemeen toegankelijke deel van de SOVON-site vindt u algemene informatie die betrekking heeft op alle scholen van onze stichting, de GMR, BMO en het bestuur. Schoolspecifieke informatie vindt u onder de kop SOVON. Leden van de raad van toezicht, de GMR en het College van Schoolleiders kunnen inloggen op extranet voor relevante actuele informatie en stukken.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.