ANBI

naam: 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

fiscaal nummer: 807895106

contactgegevens:

bezoekadres: Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar

postadres: Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar

telefoonnummer: (072) 567 10 67

emailadres: bmo@sovon.nu

bestuurssamenstelling:

Raad van Toezicht, voorzitter College van Bestuur en College van Schoolleiders

beleidsplan:

SOVON SBP 2013-2016.pdf

beloningsbeleid:

het beloningsbeleid van de SOVON is conform de  

CAO_VO_2016-2017.pdf

doelstelling: 

Missie stichting 10102001.pdf

verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording:

Jaarverslaggeving 2016.pdf 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu