Welkom

De Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu in Alkmaar is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo.
Het doel van ons onderwijs is de leerling in staat te stellen zijn talenten te ontwikkelen. Met die talenten kan hij/zij een passend diploma verwerven, een verantwoorde keuze maken voor een verdere opleiding of beroep en een bijdrage leveren aan de samenleving.

De school houdt rekening met de talenten van de leerlingen. Dit komt o.a. tot uiting in drie speciale afdelingen van de school:


Topsport Talent School
Het Willem Blaeu is de enige Topsport Talent School in de kop van Noord-Holland. Een Topsport Talent School is een school waar topsporters speciale aandacht en faciliteiten krijgen. Voor talentvolle sporters zijn trainingstijden, lesrooster en huiswerkbegeleiding op elkaar afgestemd.

Tweetalig Onderwijs (TTO)

Voor havo en vwo-leerlingen met talent voor talen en interesse in de wereld is er tweetalig onderwijs (TTO): 50% van de lessen wordt in het Engels gegeven.

Leerwegondersteunend Onderwijs (lwoo)
Voor elke leerling die er moeite mee heeft om (delen van) een vmbo-programma te volgen, maar die wel in staat is een diploma te behalen, is zorg op maat beschikbaar. Dat gebeurt in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs.

Klik hier voor specifieke schoolinformatie.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu