Welkom

De Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu in Alkmaar is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo (tl, kb en bb). Het doel van ons onderwijs is de leerling in staat te stellen zijn talenten te ontwikkelen. Met die talenten kan hij/zij een passend diploma verwerven, een verantwoorde keuze maken voor een verdere opleiding of beroep en een bijdrage leveren aan de samenleving.

OSG Willem Blaeu leert óók digitaal  
OSG Willem Blaeu biedt onderwijs met een digitale component op alle niveaus aan. In ons onderwijs maken we steeds meer gebruik van computers als ondersteuning van de lessen. Het gebruik van de computer in het onderwijs heeft namelijk een positieve invloed op jouw leren. We gaan voor een mix van boeken en digitaal materiaal. In de lessen en mentormomenten besteden we ook aandacht aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid. We bereiden de leerlingen daarmee voor op de digitale wereld. De school houdt rekening met de talenten van de leerlingen. Dit komt o.a. tot uiting in drie speciale afdelingen van de school: 

Topsport Talent School 
OSG Willem Blaeu is de enige Topsport Talent School in de kop van Noord-Holland. Een Topsport Talent School is een school waar topsporters speciale aandacht en faciliteiten krijgen. Voor talentvolle sporters zijn trainingstijden, lesrooster en huiswerkbegeleiding op elkaar afgestemd.

Tweetalig Onderwijs (TTO)
Voor havo en vwo-leerlingen met talent voor talen en interesse in de wereld is er tweetalig onderwijs (TTO): 50% van de lessen wordt in het Engels gegeven. 

Mavo met een extra examenvak 
Voor mavo-leerlingen biedt een extra examenvak mogelijkheden tot een betere doorstroom naar de havo, daarnaast vergroot het de kans op slagen voor een diploma.

 Klik hier voor specifieke schoolinformatie.

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.