Raad van Toezicht, voorzitter College van Bestuur en College van Schoolleiders

Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2011 heeft de SOVON een nieuwe structuur waardoor het bestuur van de stichting en het toezicht daarop zijn gescheiden in twee aparte organen. Het bestuur wordt sindsdien gevormd door het college van bestuur en het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat nu uit de volgende 5 leden:

mevrouw mr. S. van Ketel, voorzitter

de heer L.A. Pannekeet, lid

mevrouw drs. K. van der Gaast, lid

mevrouw H. Winters, lid

de heer drs. K.W. Hau RA, lid  

Voorzitter College van Bestuur

Voorzitter College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord is de heer dr. R.B.M. Rigter. 

College van Schoolleiders 

dhr. dr. R.B.M. Rigter, voorzitter College van Bestuur, voorzitter

mw. drs A.P. Smits, rector Stedelijk Dalton College Alkmaar, lid

dhr. drs G.H. van Asperen, rector osg Willem Blaeu, lid

dhr. W.J. van Boxtel MA, rector Murmellius Gymnasium, lid

dhr. drs J.C.M. van Niekerk, rector rsg Wiringherlant, lid

mw. E.M. Kamminga MEd, rector Berger Scholengemeenschap, lid

dhr. H. Klaassen, rector Huygens College Heerhugowaard, lid

mw. M. Croes, directeur praktijkonderwijs Focus en De Viaan, lid

 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.