CAO Voortgezet Onderwijs 2023-2024

Op alle medewerkers van SOVON is de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs van toepassing. In de CAO staat algemene informatie over o.a.:

  • Dienstverband
  • Functies- en functiewaardering
  • Salaris
  • Sociale zekerheid
  • Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Vakantieverlof
  • Kort- en langdurig verlof

De meeste artikelen in de CAO gelden voor zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs. Als er verschillen in rechtspositie tussen beide zijn, dan wordt dit aangegeven met een a) bijzonder en b) openbaar.

Lees de volledige CAO VO 2023-2024

Aanvullende arbeidsvoorwaarden SOVON

In aanvulling hierop biedt SOVON alle medewerkers:

Ontwikkeltijd
In de cao is vastgelegd dat met ingang van 1 augustus 2019 de lestaak van docenten wordt teruggebracht van 750 naar 720 uur (bij een fulltime baan). De tijd die hiermee vrijvalt, komt voor de docenten beschikbaar in de vorm van ontwikkeltijd. Er zijn geen extra financiële middelen door het ministerie vrijgespeeld om deze maatregel kostenneutraal door te voeren. In de cao is daarom afgesproken om op instellings- of vestigingsniveau het onderwijsprogramma en in het verlengde daarvan de lessentabel aan te passen met gebruikmaking van de ruimte die de Wet op de onderwijstijd daartoe biedt. Gezien de (gunstige) financiële situatie van SOVON is besloten voor drie schooljaren (ingaande augustus 2019) extra middelen ter beschikking te stellen. Deze extra middelen stellen de scholen in staat om de vermindering van de lestaak op te vangen via het aanbieden van een uitbreiding van de betrekkingsomvang van medewerkers dan wel het aannemen van nieuwe medewerkers waardoor het onderwijsprogramma en de lessentabel níet aangepast hoeven te worden. De extra ontwikkeltijd die voor de docenten beschikbaar komt, wordt bij SOVON dus daadwerkelijk ingezet om de ervaren werkdruk te verminderen.

Een gunstig pensioen
SOVON valt onder het pensioenfonds ABP en betaalt voor haar medewerkers ongeveer tweederde van de pensioenpremie. Met het ABP KeuzePensioen kun je vanaf 60 jaar flexibel invulling geven aan je pensioen. Heb je bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd (bij een andere pensioenverzekeraar dan het ABP), dan kun je mogelijk de waarde van je oude pensioen meenemen naar het ABP.

Verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
SOVON heeft voor alle medewerkers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Deze collectieve verzekering garandeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een dekking van 70% van het oude inkomen. Het voorkomt dat je onder het bijstandsniveau terechtkomt.

Werkkostenregeling
SOVON maakt gebruik van de werkkostenregeling (WKR). Met de WKR komen medewerkers in aanmerking voor vergoeding van werkgerelateerde kosten. Als er aan het einde van een kalenderjaar nog fiscale ruimte beschikbaar is, stelt SOVON deze ruimte beschikbaar aan het personeel. Als je deelneemt aan de uitruilregeling WKR, kun je het fiscale voordeel zien als een bijdrage in de contributie van een sportvereniging, in het thuisgebruik van multimedia of in de vervoerskosten woon-werkverkeer (aanschaf/onderhoud fiets). Het administratieve voordeel van deze ‘uitruil WKR’ is dat er geen bewijsstukken (lees: bonnetjes) bewaard hoeven te worden.

Meer weten over de arbeidsvoorwaarden bij SOVON? Neem contact op met de afdeling Personeelszaken via tel. (072) 567 10 67 of het contactformulier.

Top