CAO Voortgezet Onderwijs

Op uw dienstverband is de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs van toepassing. In de CAO vindt u algemene informatie over o.a.:

  • Dienstverband
  • Functies- en functiewaardering
  • Salaris
  • Sociale zekerheid
  • Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Vakantieverlof
  • Kort- en langdurig verlof

De meeste artikelen in de CAO is gelden voor zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs. Als er verschillen in rechtspositie tussen beide zijn, dan wordt dit aangegeven met een a) bijzonder en b) openbaar.

Link: CAO VO 2020 

Top