Nieuws

Update corona-maatregelen

In navolging van het besluit van het kabinet tot een harde lockdown wordt er, in ieder geval tot 8 februari 2021, hoofdzakelijk online lesgegeven. Alleen leerlingen in de uitzonderingsgroepen (leerlingen die beroepsgerichte lessen volgen in het vmbo en praktijkonderwijs, kwetsbare leerlingen en eindexamenleerlingen) worden in staat gesteld om fysiek op school onderwijs te volgen.

SOVON volgt hierbij altijd het officiële protocol 'Onderwijs tijdens corona' van de VO-raad. Het protocol en de bijbehorende Q&A vindt u hier. De precieze invulling van het onderwijs in de aankomende periode wisselt per school, afhankelijk van de situatie en mogelijkheden. Uiteraard staat bij elke vorm van fysiek onderwijs de veiligheid van zowel de leerlingen als het personeel voorop.

 

< Terug naar overzicht
Top