Nieuws

Meerjarenbegroting 2021-2025

Op vrijdag 18 december 2020 heeft de Raad van Toezicht van SOVON de meerjarenbegroting 2021 t/m 2025 goedgekeurd, na positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Auditcommissie. In de voorliggende begroting wordt de in de afgelopen jaren ingezette financiële koers, met nadrukkelijke investeringen in de verbetering van de onderwijskwaliteit en ondersteuning en professionalisering van onze medewerkers, voortgezet.

Meerjarenbegroting 2021-2025 def.pdf

Terug naar overzicht
Top