Actueel

Sovon en Jan Arentsz starten gezamenlijk onderzoek

Al ruim tien jaar werken de besturen goed samen in het Van der Meij College en kunnen zo voor de leerlingen een breed aanbod van vmbo-profielen blijven aanbieden. Beide besturen zijn ervan overtuigd dat verbreding en intensivering van hun samenwerking van belang is voor het behoud van de kwaliteit, diversiteit, identiteit en toegankelijkheid van het lokale en regionale onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen. Daarom starten Jan Arentsz en SOVON een onderzoek naar de meerwaarde voor de leerling als de besturen hun bestaande samenwerking gaan verbreden en intensiveren.

Op 20 maart 2023 is een intentieovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd dat Jan Arentsz en SOVON een onderzoek starten naar de meerwaarde voor de leerling als zij hun reeds bestaande samenwerking gaan verbreden en intensiveren. Dit onderzoek wordt uiterlijk januari 2024 afgerond. Naar aanleiding van het onderzoek zijn belangen helder, net als de gezamenlijke ambities en de uitgangspunten voor samenwerking. Op basis van de opbrengst van het onderzoek wordt daarna gezocht of en zo ja hoe de samenwerking het best kan worden vormgegeven, gericht op het behoud van een kwalitatief en gevarieerd onderwijsaanbod voor de leerling.

 

Terug naar overzicht
Top