Nieuws

Sovon investeert in onderwijs

SOVON investeert miljoenen in verbetering openbaar voortgezet onderwijs Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) investeert miljoenen in de verbetering van het openbaar onderwijs. Dat blijkt uit een memo aan de Alkmaarse gemeenteraad over de meerjarenbegroting 2020-2023. De stichting waakt over negen scholen, waaronder in Alkmaar het Willem Blaeu College, Van der Meij College, Stedelijk Dalton College, Murmellius Gymnasium en De Viaan.

In de afgelopen jaren bouwde SOVON reserves op die de miljoeneninvestering mogelijk maakt. Voor 2020 is een tekort van 1,6 miljoen euro geraamd. Dit zal in 2021 oplopen naar 1,8 miljoen, om daarna te dalen via 1,5 miljoen naar 0,6 miljoen in 2023. Er is echter aanzienlijke kans dat de jaarbegrotingen tussentijds naar boven bijgesteld kunnen worden. Ook het Rijk erkent dat het onderwijs beter moet. Het verhoogde de afgelopen jaren regelmatig de bijdrage aan SOVON. Dat zorgde in 2019 niet voor een nulresultaat, maar een overschot van 1,6 miljoen. 

De negatieve begrotingen hebben overigens niet alleen met kwaliteitsverbetering te maken. Het Van der Meij College draait structureel tekorten.

Belangrijk nieuw element in de begroting is dat de SOVON-scholen niet meer ieder voor zich een bepaald percentage moeten afdragen voor de beoogde reserves, maar dat zij gezamenlijk tot dit percentage komen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk dat scholen elkaar kunnen dekken bij extra kosten. Daarnaast wordt de afdracht voor boven schoolse kosten teruggebracht van 13,45 naar 12,05 procent, wat in de praktijk neerkomt op ongeveer 610.000 euro verschil.

In de begroting geeft SOVON vier speerpunten: het aanbieden van modern onderwijs (o.a. middels projecten als Intermezzo, Dalton 2.0, De Nieuwe BSG), adequaat onderwijs met keuzevrijheid, een hoge lat voor professionaliteit (hiervoor is een programma gelanceerd) en behoud van een gezonde financiële basis (o.a. door gezamenlijke aanpak van ziekteverzuim).

Ook staat in het document dat de negen SOVON-scholen tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 een afname ondervonden van 6.788 naar 6.678 leerlingen. Alleen het Murmellius in Alkmaar en het Huygens College in Heerhugowaard zagen een (bescheiden) toename.

Bronvermelding: www.alkmaarcentraal.nl

Terug naar overzicht
Top