Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenprocedure

We hechten veel waarde aan goede contacten tussen ouders, leerlingen en de directie/medewerkers van onze scholen. Wanneer u vragen hebt over de gang van zaken binnen onze organisatie, dan verwachten we dat u niet schroomt om contact op te nemen met de directie van de school waar uw zoon/dochter staat ingeschreven. 

Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ernstige klachten, die te maken hebben met de school.

Wij maken onderscheid tussen klachten die scholen zelf kunnen oplossen en de meer ernstige of ogenschijnlijk 'onoplosbare' klachten. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u op de te nemen stappen.

Lees verder >

Vertrouwenspersoon

De bovenschoolse vertrouwenspersoon voor leerlingen is:

Mevrouw mr. I.H. van Lingen-Schuur

Kennemerstraatweg 17, 1851 HS,  HEILOO

telefoonnummer 072-511 17 69

Top