Pensioenregeling ABP 

U bouwt bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) pensioen op. Met het ABP Keuze Pensioen kunt u zelf invulling geven aan uw pensioen. U mag het ABP Keuze Pensioen tussen uw 60ste en uw 70ste laten ingaan, zo u wilt in deeltijd. De leeftijd waarop u met pensioen gaat, heeft invloed op de hoogte ervan: hoe eerder u stopt, hoe lager uw pensioen. Maar dus ook: hoe langer u blijft werken, hoe hoger uw pensioen. 

Waardeoverdracht pensioenaanspraken
Indien u bij uw vorige werkgever pensioen bij een andere pensioenfonds dan het ABP heeft opgebouwd, kunt u mogelijk de waarde van uw oude pensioen meenemen naar het ABP. Draagt u uw pensioenafspraken over dan hebt u alleen met het ABP te maken. Draagt u uw pensioen-aanspraken niet over, dan krijgt u later twee aparte pensioenuitkeringen. Voor meer informatie over waardeoverdracht verzoeken wij u contact opnemen met het ABP op tel: 045- 579 60 70. Het ABP kan u dan informeren over de mogelijkheden voor een waardeoverdracht. Het verzoek tot waardeoverdracht dient binnen een half jaar na indiensttreding bij het ABP plaats te vinden.

Nabestaanden Pensioen en aanmelden partner
Het Nabestaanden Pensioen is onderdeel van de pensioenregeling van het ABP. Als u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met een notarieel samenlevingscontract samen woont, komt uw partner in aanmerking voor het Nabestaanden Pensioen.

Als u in Nederland getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan is uw partner vanuit de gemeentelijke basisadministratie automatisch aangemeld voor ABP Nabestaanden Pensioen.

Bent u in het buitenland getrouwd of woont u samen met een notarieel samenlevingscontract, dan moet u uw partner zelf aanmelden bij het ABP!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Checklist Pensioenregeling ABP

Top