Handleidingen voor Youforce

Hieronder staat de handleiding om in te loggen in Youforce. In de eigen digitale omgeving kun je jouw salarisspecificatie(s) en jaaropgave(n) bekijken. Tevens kun je in het onderdeel Self Service een deel van jouw eigen gegevens wijzigen en declaraties indienen. Dit laatste onderdeel komt binnenkort voor alle locaties beschikbaar.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis

De SOVON heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten bij Loyalis.

De polisvoorwaarden per 1 januari 2018:
Loyalis-Polisvoorwaarden-AOV-Overheid-2018.pdf

De polisvoorwaarden voor medewerkers, die voor 1 januari 2018 ziek zijn geworden: 
Loyalis-AOV-Polisvoorwaarden-Overheid (eerste ziektedag voor 1-1-2018).pdf

De premiepercentages 2018 voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: 
Premiepercentages AOV 2018 (zuiver collectief gedeeltelijke dekking).pdf

De premiepercentages 2018 voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij volledige arbeidsongeschiktheid. Indien gewenst dient de werknemer deze verzekering zelf af te sluiten.
Premiepercentages AOV 2018 (semi collectieve volledige dekking).pdf

Regeling benutten fiscale ruimte

De regeling benutten fiscale ruimte vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2018:
Regeling benutten fiscale ruimte vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2018.pdf

De regeling benutten fiscale ruimte werkkostenregeling 2018:
Regeling benutten fiscale ruimte WKR 2018.pdf

Het aanvraagformulier om in 2018 gebruik te kunnen maken van de regelingen (dit formulier dient uiterlijk 19 november 2018 te zijn ingeleverd bij de afdeling personeelszaken):
Formulier benutten fiscale ruimte 2018.pdf

Collectieve verzekeringen

De SOVON heeft verschillende collectieve verzekeringen afgesloten.

Loyalis

Loyalis verzekeringen levert aanvullende producten voor inkomenszekerheid speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen. De producten sluiten aan op de collectieve pensioenregeling.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.loyalis.nl of bellen naar de klantenservice van Loyalis, tel. (045) 579 61 11.

Univé motorrijtuigenverzekering

De SOVON heeft met Univé Verzekeringen een collectief contract voor de motorrijtuigenverzekering. De motorrijtuigenverzekering loopt onder contractnummer 695.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.unive.nl/autoverzekering of bellen naar Univé Verzekeringen, tel. (072) 527 72 77.

OHRA-verzekeringspakket

De werkgeversvereniging VOS/ABB en de VO-raad hebben een collectief contract op de zorgverzekering afgesloten met OHRA. Het is afhankelijk van uw pakketkeuze welk collectief voordeliger is. Voor meer informatie over het collectieve contract van VOS/ABB kunt u kijken op http://www.ohracollectief.nl/vosabb/144/. Voor meer informatie over het collectieve contract van de VO-raad kunt u kijken op http://www.ohracollectief.nl/voraad1017/1285/.

VOS/ABB verzekeringen

U kunt bij de werkgeversorganisatie  VOS/ABB collectief particuliere schadeverzekeringen zoals: opstal-, inboedel- en autoverzekeringen afsluiten via AON. Dit kunt u doen via de website http://www.vosabbverzekeringen.nl/.

PMA-groep

PMA-groep is de grootste aanbieder van collectieve verzekeringen in het onderwijs.

Zij bieden o.a. de volgende producten aan:

-          PMA Ziektekostenpolis
-          PMA Autoverzekering  
-          PMA Woonverzekering
-          PMA Reisverzekering
-          PMA Uitvaartverzekering
-          PMA Rechtsbijstand.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.pma.info/ en http://www.pmavoordelen.nl/.

 

Voorzieningen van de gemeente Alkmaar

Diverse collectieve verzekeringen en voorzieningen van de gemeente Alkmaar staan ook open voor personeelsleden van de stichting, o.a.:

-     inboedelverzekering
-     opstalverzekering
-     autoverzekering
-     aansprakelijkheidsverzekering
-     ongevallenverzekering.

Voor meer informatie zie http://www.yourbenefits.nl/ met behulp van de Alkmaarse inlogcode: Alkmaarambtenaren met wachtwoord: Gemeente130 kunt u de inhoud van het pakket bekijken.

Top