Samen Vooruit!

SOVON stelt haar overkoepelende strategie in periodes van vier jaar op. 2018 was het laatste jaar van het vorige strategische beleidsplan, getiteld ‘Samen Betere Prestaties’. En betere prestaties hebben we bereikt! We hebben onze financiële basis versterkt en er is met succes gewerkt aan passend en kwalitatief goed onderwijs op alle scholen.

Samen SOVON

Per 2019 is het nieuwe strategisch beleidsplan ingegaan. Looptijd: tot en met 2022. Als één woord dat plan moet typeren, is het ‘samenwerking’. We beseffen dat we de volgende grote stap in onze ontwikkeling kunnen zetten, wanneer we als SOVON-scholen nog meer de krachten bundelen, óók met andere schoolbesturen in de regio. Kortom, we willen ‘samen vooruit’. Onder meer voor het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod, het streven naar onderwijsvernieuwing en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers.

Beloftes

Onze ambities hebben we vertaald naar vier beloftes. Op deze beloftes kan iedereen ons de komende vier jaar aanspreken:

  1. We bieden onze leerlingen modern onderwijs met de nadruk op meer ICT, onderwijs op maat en een betere aansluiting op primair en vervolgonderwijs.
  2. We behouden een gezonde financiële basis en benutten die in de komende periode voor onze vernieuwings- en ontwikkelingsagenda.
  3. We zorgen voor voldoende kwalitatief goed voortgezet onderwijs in de regio en keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, ook met het oog op de krimp.
  4. We leggen de professionele lat hoog.

Als één woord ons beleid voor de komende vier jaar moet typeren,
is het ‘samenwerking’.

Top