Word jij onze nieuwe collega?

Orthopedagoog/psycholoog

Voor de doorontwikkeling van het handelsgericht werken binnen onze twee praktijkscholen zijn we op zoek naar een orthopedagoog/psycholoog.

Omvang: 0,80 fte, verdeeld over de praktijkscholen De Viaan (Alkmaar) en Focus (Heerhugowaard)
Soort aanstelling: tijdelijk
Ingangsdatum: 10 januari 2022
Periode: anderhalf schooljaar, t/m 31 juli 2023
Salarisschaal: 11
Functie-eisen: Afgeronde opleiding orthopedagoog/psycholoog, bij voorkeur ervaring in het onderwijs. Kennis en ervaring met handelingsgericht werken.

Over de functie:
De inzet van het budget Nationaal Programma Onderwijs is op de twee praktijkscholen van SOVON met name gericht op het bieden van maatwerktrajecten: HGW, het werken vanuit leerdoelen, het geven van feedback en het aanleren van de metacognitieve vaardigheden.

De wens van onze scholen is de doorontwikkeling van het handelingsgericht werken. Deze wens komt overeen met de HGW uitgangspunten voor een systematische en transparante werkwijze in de school en de essentiële rol van docenten. Effectieve docenten behandelen niet alle leerlingen op dezelfde manier, zij hanteren verschillende aanpakken bij verschillende leerlingen. Het is de leerkracht die het onderwijs passend maakt. Hij/zij maakt het verschil, met name voor de kwetsbare leerling.

Wij willen meer doelgerichter onderwijs verzorgen overeenkomstig met het eerste uitgangspunt van HGW: HGW is doelgericht. Ambitieuze doelen en effectieve feedback zijn belangrijke kenmerken van goed onderwijs. Succesvolle docenten werken doelgericht. Zij analyseren voortdurend de effecten van hun aanpak. Doelen zijn daarbij nodig om te monitoren of zij op de goede weg zijn. Hoge verwachtingen voor taal, rekenen, praktische vakken en sociaal-emotioneel functioneren bevorderen de kwaliteit van onderwijs. Uitdagende doelen zijn goed voor alle leerlingen. Daarbij is het belangrijk dat de doelen ook realistisch zijn. Effectieve docenten bespreken hun verwachtingen met leerlingen en betrekken hen bij de uitwerking ervan. Leerlingen die gerichte feedback ontvangen halen aanzienlijk hogere prestaties, zeker als de doelen samen met hen en in positieve termen zijn geformuleerd en als de feedback direct wordt gegeven. De doelen zijn SMARTI ( Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, Inspirerend). Verder is het visualiseren van doelen en de vooruitgang zeer effectief. Het geeft leerlingen grip op hun leerproces en docenten geeft het zicht op de impact van hun aanpak. Het is daarom belangrijk dat docenten hierin deskundig zijn.

Om de docenten nog beter in staat te stellen om samen met de leerling een concreet leerdoel te formuleren en vervolgens herkenbaar tijdens het onderwijsleerproces handen en voeten te geven, willen we een orthopedagoog/psycholoog inzetten die hen hierbij kan ondersteunen. Het betreft ondersteuning voor bepaalde tijd, namelijk van 1 januari 2022 tot 31 juli 2023.

Resultaat: docenten/mentoren kunnen op basis van de beschikbare gegevens samen met de leerling een concreet leerdoel formuleren en daar maatwerk opdrachten/materiaal/ een aanpak bij inzetten. Samen bekijken de mentor en de orthopedagoog/psycholoog ook hoe ze kunnen weten of een bepaald leerdoel gehaald is. Dus wanneer zijn we tevreden en hoe weten we dat? De leerwinst voor de leerling ontstaat doordat de leerling weet wat hij leert en waarom hij dat leert en daar gericht feedback op krijgt.

De docenten begrijpen de stappen van het HGW en ervaren het instrument als ondersteunend. Ze kunnen ‘het dossier’ vertalen naar concreet handelen met een leerling in de klas.

De orthopedagoog/psycholoog die we zoeken is bedreven in het schrijven van HGW plannen, heeft bij voorkeur ervaring als docent en beschikt aantoonbaar over coachende vaardigheden. Hij/zij zal onderdeel zijn van de ondersteuningsstructuur.

Meer weten over de twee scholen? Kijk op sovon.nu/scholende-viaan.nl en focus-hhw.nl.

Over SOVON:
Praktijkschool De Viaan is onderdeel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). Wie kiest voor een functie bij een van onze scholen, kiest ook voor de visie en extra mogelijkheden van SOVON. Samen staan we sterker. Zeker op het gebied van (schooloverstijgende) professionalisering, mobiliteit, de uitwisseling van kennis en vaardigheden en regelingen.

Wij bieden:
• Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering van 8%, reiskostenvergoeding en uitruilregelingen
• Een persoonlijk budget van 50 uur bij een fulltime dienstverband. Het budget kan op verschillende manieren worden ingezet
• Negen scholen in één organisatie, dus extra veel doorgroeimogelijkheden
• Drie opleidingsscholen (2 AONHW en 1 ROWF)
• Veel ruimte voor professionalisering en ontwikkeling
• Collectieve verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
• Pensioenregeling bij pensioenfonds ABP

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met mevrouw Maud Croes, directeur, (072) 511 52 13. Let op: van 25 december t/m 9 januari is de school niet bereikbaar vanwege de kerstvakantie.

Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag uiterlijk op 9 januari 2022

Toch niet wat je zoekt?
Kijk eens bij de vacatures op onze andere scholen: www.sovon.nu/vacatures.

Praktijkschool De Viaan is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top