Medewerker Onderwijsassistentie (TOA)

Huygens College Heerhugowaard

Omvang: 0,6 tot 0,8 fte 
Opleiding: mbo 
Soort aanstelling: tijdelijk, met uitzicht op een vaste aanstelling 
Start werkzaamheden: zo spoedig mogelijk
Bijzonderheden: werktijden 08.00 - 16.30 uur
Werkzaamheden:

  • Het onder begeleiding van de docent (individueel of groepsgewijs) instrueren en begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen en oefeningen en het geven van feedback;
  • Het registreren van studieresultaten, routinematige activiteiten zoals afnemen van toetsen; het aan de hand van studiewijzers en lesplannen inventariseren van de practica en het inplannen van de practicumlokalen; het voorbereiden en uittesten van practica en demonstratieproeven;
  • Beheren en onderhouden van opgestelde apparatuur en programmatuur in de studieruimte en toezien op een zorgvuldig gebruik, bijhouden van (technische) documentatie voor het gebruik van de studieruimte, het beheren van de voorraden van verbruiksmaterialen;
  • Het uitvoeren van demonstraties en/of het assisteren van de docent daarbij; het geven van klassikale instructie voorafgaand aan een practicum les in het omgaan met practicummaterialen; het toezicht houden op orde veiligheid, adviseren over de aanschaf van lesmateriaal;
  • Toezicht houden bij kleine groepjes leerlingen bij het maken van het huiswerk; deelnemen aan sectieoverleg, overleggen met de docent(en) of team over de voortgang bij het werken aan studieopdrachten. Het verrichten van overige werkzaamheden ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken op de locatie;
  • Onder verantwoordelijkheid van de docent geven van (groeps-) instructie; het mede evalueren van de opzet van practica opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroep; het (gevraagd) adviseren van de vakgroep en de ARBO-coördinator met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen.

 

Jouw werkomgeving: 
Huygens College Heerhugowaard is een brede scholengemeenschap van vmbo tot havo/vwo. Door de tweejarige brugperiode kunnen de leerlingen zich ontwikkelen en ontdekken zij welk type onderwijs het beste bij hen past. Daarnaast zijn er aparte vwo-klassen. ‘Huygens Extra’ biedt een keuzeprogramma met sport- , cultuur- , science en ondernemingsaccenten. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag naar www.huygens.nl

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij de heer P. (Peter) van Huissteden, plv. rector, telefoon (072) 576 57 00. In verband met de schoolvakantie is het Huygens College tussen donderdag 9 en donderdag 13 augustus niet bereikbaar.

Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 20 augustus 2020.

Huygens College Heerhugowaard is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

NL-1703 RD

SolliciteerTerug naar overzicht

Top