Docent Engels 2e graad

Omvang: 0,6 fte
Bevoegdheid: 2e graad 
Soort aanstelling: regulier, bij wijze van proef. Na gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband. 
Er wordt les gegeven in: leerjaar 1-2-3 havo/vmbo 
Periode: met ingang van 1 januari 2021 
Bijzonderheden: LB-functie

Jouw werkomgeving: 
Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een brede scholengemeenschap van vmbo tot havo/vwo. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is gebaseerd op daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Wij werken volgens de daltonprincipes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag naar https://www.daltonalkmaar.nl/dit-is-dalton/.

Heb je nog vragen? 
Inlichtingen bij mevrouw drs. A.P. (Anna-Paulien) Smits, rector, telefoon (072) 562 50 00.

Wil je solliciteren?

Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 22 november 2020.

Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top