Docent Natuur- en Scheikunde (science/O&O) 2e graad

Omvang: 0,8 fte
Bevoegdheid: 2e graad
Soort aanstelling: vervanging
Er wordt les gegeven in: leerjaar 1, 2 en 3 vwo/havo/vmbo
Periode: tot aan de zomervakantie en wellicht ook nog een stukje erna
Bijzonderheden: LB functie

Jouw werkomgeving: 
Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een brede scholengemeenschap van vmbo tot havo/vwo. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is gebaseerd op daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Wij werken volgens de daltonprincipes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag naar www.daltonalkmaar.nl/dit-is-dalton.

Heb je nog vragen? 
Inlichtingen bij mevrouw drs. A.P. (Anna-Paulien) Smits, rector, telefoon (072) 562 50 00. Vanwege de voorjaarsvakantie is de school van 20 t/m 28 februari gesloten. Vanaf maandag 1 maart is de rector weer bereikbaar.

Wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 2 maart 2021.

Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

SolliciteerTerug naar overzicht

Top