Word jij onze nieuwe collega?

Rector osg Willem Blaeu

Voor osg Willem Blaeu zijn we op zoek naar een nieuwe rector.

Ingangsdatum: 1 januari 2022
Functieomvang: 0,8-1,0 fte
Functieniveau: schaal 15

Osg Willem Blaeu is een brede scholengemeenschap in de gemeente Alkmaar en biedt gymnasium/atheneum (vwo), havo, mavo en vmbo-bb/kb (onderbouw) aan. De school is een TTO-school en een Topsporttalentschool en heeft 840 leerlingen. Iedere leerling krijgt op deze kleinschalige school de kans het beste uit zichzelf te halen. Het is een school waar leerlingen door hun leraren gezien worden. Er heerst een persoonlijke, prettige en veilige sfeer met veel aandacht voor de eigen ontwikkeling van de leerlingen en er is goede begeleiding. Tijdens verschillende sociale activiteiten kunnen leerlingen elkaar ontmoeten. De medewerkers van osg Willem Blaeu werken hard aan de kwaliteit van het onderwijs. Osg Willem Blaeu biedt een prachtige, eigentijdse leeromgeving met veel ruimte voor de leerlingen en hun talenten vanuit het motto: ‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’.

De school bevindt zich in een fase waarin de kwaliteit van het onderwijs verder moet worden versterkt. De nieuwe rector moet hieraan een krachtig vervolg geven. Daarbij is het van belang om de strategische koers van de school (waaronder het onderwijsaanbod) nader te bepalen.

Behalve osg Willem Blaeu, is ook de stichting waarvan de school deel uitmaakt volop in beweging. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) heeft voor de periode 2019-2022 een ambitieus en uitdagend strategisch beleidsplan uitgewerkt, getiteld Samen Vooruit!, met als kern het versterken van de samenwerking binnen de stichting en met externe partijen, én het vernieuwen van organisatie en onderwijs van de scholen. Als lid van het College van Schoolleiders, het overlegorgaan van bestuurder en schoolleiders van SOVON, geef je nadrukkelijk mede vorm aan deze strategische ambitie.

Profielschets:

 • ervaring met de strategische positionering van een school voor voortgezet onderwijs
 • ervaring met het aansturen van onderwijsontwikkelingen
 • gewend met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken
 • aantoonbare kwaliteiten op:
  • onderwijskundig leiderschap: je bent in staat vanuit een inspirerende en innovatieve onderwijskundige visie draagvlak voor ontwikkelingen te creëren, de ingezette koers vast te houden en waar nodig bij te sturen.
  • Verbindend vermogen: je bent betrokken en enthousiast. Wederzijds respect, een open houding en vertrouwen zijn uitgangspunten van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
  • Communicatieve vaardigheden: je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s, leerlingen als ouders. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de schoolgemeenschap zowel binnen SOVON als extern vertegenwoordigen.
  • Organiserend vermogen: je vertaalt visie in concrete, haalbare plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Je neemt initiatieven en je bent daadkrachtig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Meer weten?
Meer informatie over de school kun je vinden op de website van de school: www.willemblaeu.nl. Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen bij René Rigter, voorzitter College van Bestuur, (072) 567 10 67.

Wil je solliciteren?
De brief met motivatie en curriculum vitae dienen uiterlijk 26 september 2021 in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 12 oktober a.s. (1e ronde) en vrijdag 15 oktober a.s. (2e ronde). Een assessment zal deel uitmaken van de procedure. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

 

SolliciteerTerug naar overzicht

Top