Vertrouwenspersoon

De bovenschoolse vertrouwenspersoon voor het personeel is:

De heer W.S. (Wietse) de Vries, mediator

Maesdammerlaan 9, 1861 LN  BERGEN

telefoonnummer: 072-589 63 84 of 06-537 23 147

Top